Tag Archives: đầu tư bất động sản lớn

Hòa Bình thu hút những dự án đầu tư bất động sản lớn

20 dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang được triển khai thực hiện với nguồn vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng tại Hòa Bình. Con số này cho thấy tâm điểm của thị trường dần dịch chuyển về vùng ven đô. Việc thu hút đầu tư trên địa …

Read More »